Heilig Bloedprocessie Boxtel
Woord van dank

Processie vanwege regen afgelast!

Het weer werkte dit jaar helaas niet mee. De processie moest vanwege de regen worden afgelast. Het bestuur van de Heilig Bloedstichting vertrouwt erop, dat alle vrijwilligers die zich voor dit jaar hadden aangemeld en klaar stonden om de processie te lopen, trouw zullen blijven aan de processie en volgend jaar op zondag 16 juni 2019 weer bereid zijn aan de processie deel te nemen.
Het bestuur bedankt iedereen, die dit jaar met de processie zouden hebben meegelopen van sacramentsbruidje tot profeet, van paars bruidje tot apostel, van rood bruidje tot de priester Eligius van den Aker, van klaagvrouw tot klaroenblazer, van Heraut tot purperen vendeldrager en van schilddraagster tot collectant, enz. enz. Alle deelnemers hartelijk bedankt!

Ook bedankt het bestuur de Boxtel's Harmonie, het Gilde van St. Barbara en St. Joris, de directie van de Sint Petrusschool, de directie van SintLucas, de directie van de openbare bibliotheek, de EHBO, afdeling Boxtel, het gemeentebestuur van Boxtel, de Verrijzenisparochie, Petur decorateur, P. van de Ven, hortensiakweker, AH supermarkt en Bloemenshop Van Stekelenburg.
Tenslotte bedankt het bestuur de dames van de naaikamer, verzorgsters van de schoenen en overige attributen en de heren en dames ordecommissarissen voor de inzet en de vele arbeid, die dit jaar weer is verricht. Ook worden de vrijwilligers bedankt die hebben geholpen de vele kostuums naar en van de lokalen weer terug naar de opslagruimte te brengen.

Ook voor volgend jaar, wanneer de processie plaats vindt op zondag 16 juni 2019, rekenen wij weer op uw medewerking.