Heilig Bloedprocessie Boxtel
Woord van dank

Woord van dank voor het welslagen van de Heilig Bloedprocessie 2017!

Het bestuur bedankt iedereen die heeft meegewerkt aan het welslagen van de Heilig Bloedprocessie van 2017. Het was weer een prachtig schouwspel waarop wij met zijn allen trots mogen zijn.
In het bijzonder bedankt het bestuur iedereen, die dit jaar heeft meegelopen in de processie, van sacramentsbruidje tot profeet, van paars bruidje tot apostel, van rood bruidje tot de priester Eligius van den Aker, van klaagvrouw tot klaroenblazer, van Heraut tot purperen vendeldrager en van schilddraagster tot collectant, enz. enz. Alle deelnemers hartelijk dank.

Ook bedanken wij de Boxtel's Harmonie, het Gilde van St. Barbara en St. Joris, de verkeersregelaars van de vriendenclub De Keistampers, de directie van de Sint-Petrusschool, de conciërge van SintLucas, de directie van de Openbare Bibliotheek, de EHBO, afdeling Boxtel, het gemeentebestuur van Boxtel, de Heilig Hartparochie, Petur decorateur, hortensiakweker P. van de Ven, Albert Heijn.

Tenslotte bedankt het bestuur de dames van de paskamer en de dames/heren orde-commissarissen voor de inzet en de vele arbeid, die dit jaar weer is geleverd.

Ook voor volgend jaar, wanneer de processie plaats vindt op zondag 27 mei 2018, rekenen wij weer op uw medewerking.