Heilig Bloedprocessie Boxtel
De stichting


Jaarlijks trekt op Drievuldigheidszondag, dit is de eerste zondag na Pinksteren, de Heilig Bloedprocessie door de straten van het centrum van Boxtel. Deze processie met zo'n vijfhonderd figuranten in historische kostuums is een eerbetoon aan het Heilig Bloedwonder, dat volgens overlevering vóór 1380 plaats vond in de Sint Petrusbasiliek van Boxtel.

Boxtel houdt aan zijn Heilig Bloedprocessie vast, niet alleen om de dierbare traditie die eraan is verbonden, maar ook om op deze wijze de (Boxtelse) gemeenschap te verzamelen bij een gebeurtenis van bijzondere historische en culturele waarde. Daarmee probeert de Heilig Bloedprocessie ook bij te dragen aan de onderlinge saamhorigheid in de gemeenschap.

De Heilig Bloedprocessie wordt jaarlijks georganiseerd door de Heilig Bloedstichting, gevestigd te Boxtel.

Indien u het werk van de stichting financieel wilt ondersteunen, kunt u uw donatie storten op onze rekening NL18RABO0162404794 ten name van de Heilig Bloedstichting Boxtel. Wij danken u voor uw gift.