Heilig Bloedprocessie Boxtel
De processie

Samenstelling.

 

De processie, zoals deze thans door de straten van Boxtel trekt, is in 1949 door beeldend kunstenaar Lucas van Hoek geheel vernieuwd.

 

Lucas van Hoek

 

 

 

 

 

 

Lucianus Albertus Matthias Maria van Hoek, geboren in Tilburg op 30 juni 1910, overleden op 29 januari 1991 in Goirle. Veelzijdig kunstenaar: glas-in-loodramen, grafisch werk, kostuumontwerpen voor historische stoeten, schilderijen, dichter, en verteller.

 

Van Hoek ontwierp een uit vijf delen bestaande huldestoet voor het Heilig Bloed. Een openingsgroep met tamboers en vendeliers, de bijbelse groep met onder meer Adam en Eva en Kaïn en Abel, een liturgische groep die door de symbolen hulde brengt aan het H. Sacrament, de historische groep, waarin het gebeuren rond Eligius van den Aker wordt verbeeld en de Maria-groep, waarin het aangeklede Lievevrouwenbeeld uit de kerk, oorspronkelijk afkomstig van het Hofje van Magdalena van der Stappen, wordt meegedragen. In deze processie wordt ook het schrijn met de corporale plechtig meegedragen. Een stoet vol zon en luister die gevolgd wordt de eerbiedwaardige Sacramentsprocessie, waarin plaats is voor geestelijkheid, burgerlijke autoriteiten, muziekkorpsen en gilden.