Heilig Bloedprocessie Boxtel
Heilig Bloed Boxtel

Het Heilig Bloed van Boxtel

De Heilig Bloedviering van Boxtel dateert van vóór 1380. De geschiedenis is ten nauwste verweven met de historie van Boxtel en de Sint Petrusbasiliek.

Van de geschiedenis is een diepgaande studie gemaakt door J. Lauwerys, pastoor-deken van Hoogstraten. In 1952-1954 publiceerde hij het werk: Het H. Bloed van Boxtel-Hoogstraten, dat voor deze stof als een standaardwerk mag worden aangemerkt. Eerder was te Boxtel, ter gelegenheid van de terugkomst van een der Heilig Bloeddoeken in 1924, het zogenaamde rode boekje verschenen, waarin kapelaan W. van de Ven, een aantal wetenswaardigheden over het Heilig Bloed van Boxtel had verzameld.

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

In 1986  verscheen in het 2e boek de Boxtelse St.-Petrus, deel V, Heilig Bloedviering van P.Th.A. Dorenbosch. Voor deze historische paragraaf hebben wij gebruik gemaakt van het boek van Dorenbosch.

 

Dhr. P. Th. A. Dorenbosch