Heilig Bloedprocessie Boxtel
Openingsgroep

2 Herauten te paard
Zij gaan de processie vooraf met de aankondiging:
Hier nadert nu de vrome stoet
Ter ere van het Kostbaar Bloed
Wilt U hem met ere gadeslaan en
Op uw plaatsen blijven staan


Tamboers
Tamboers

De processie wordt aangekondigd door de ritmische slag der trommels


Vendeliers
Vendeliers

Het purper dat in deze groep overheerst herinnert aan het Kostbaar Bloed dat door een eeuwenoud Mirakel zijn onuitwisbare sporen drukte in de H. Doek van Boxtel


Gouden vendels
Gouden vendels