Heilig Bloedprocessie Boxtel
Historische groep

Schilddraagster


Het verhaal van het H. Bloedwonder

De verhaler
De priester Eligius van den Aker
De molenaar
De koster

De koster

Henricus van Merheim, pastoor van Boxtel
De rode engel

De rode engel

(een in deze processie gehandhaafde figuur uit het Heilig Bloedspel, dat in 1949, 1952 en in 1999 werd opgevoerd), spreekt de epiloog:
Laat deze vrome legende u herinneren aan het bloed dat de liefde des Heren gestort heeft, dat u heeft vrijgekocht, dat gij drinkt bij de liefde-maaltijd. Wordt allen geraakt door het rode bloed van Jezus Christus en bemint elkander.


Afvaardiging van Boxtel naar kardinaal Pileus

Het Gilde van de edele ridder St. Joris

Rode gilde

Heer Willem van Boxtel en zijn gade Cunegonda

Heer Willem van Boxtel en zijn gade Cunegonda

Hun dochter Maria van Boxtel
Edelen en edelvrouwen uit het gevolg van de baanderheer

Jan van Herlaer en zijn vrouw

Geerte
Lize met dienstmaagden
Een speelman
Deze groep wordt door gildebroeders afgesloten


Klaroenblazers
Klaroenblazers

Zij vragen de aandacht voor de afkondiging van de oorkonde van kardinaal Pileus

De schepene en de schrijver

schepene en de schrijver

De schepene doet de afkondiging van de oorkonde van kardinaal Pileus


Bedevaarten naar het H. Bloed van Boxtel In deze groep wordt een beeld gegeven van de oude bedevaarten naar Boxtel
Bij de volgende groepjes geeft een spreekkoortje uitleg
Spreekkoortje
Bedevaartgangers met hun offergaven van was, rogge en wol

Bedevaartgangers

Deze offergaven beelden de bijenhouderei, de akkerbouw en de schapenteelt uit
Bedevaartgangers, die de pelgrimage als boete kregen opgelegd
In de Middeleeuwen werd dikwijls een bedevaart naar de pelgrimsoorden als straf gegeven
Compostella-gangers

Compostella-gangers

Pelgrims die de Spaanse bedevaartplaats Santiago de Compostella hadden bezocht namen in hun later leven graag aan allerlei pelgrimages deel, gestoken in hun pelgrimspij met de voor Compostella zo typische schelp daarop bevestigd
Volkse bedevaartgroep

Volkse bedevaartgroep

Mannen, vrouwen en kinderen op weg naar Boxtel uit hun woonplaats reeds daags tevoren of in de nacht vertrokken


Enige muzikanten