Heilig Bloedprocessie Boxtel
Vernieuwing

Vernieuwing van de processie.

 

De roep om vernieuwing van de processie vond op de pastorie weerklank. Kapelaan Damen  was de grote promotor van de algehele, zinvolle en artistiek verantwoorde vernieuwing van de processie. Er was een mooie aanleiding: in 1949 was het immers 25 jaar geleden dat de Heilig Bloeddoek in Boxtel was teruggekomen. Naar het ontwerp van de Brabantse kunstenaar Lucas van Hoek kreeg de processie een geheel nieuw aanzien.

Van Hoek ontwierp een uit vijf delen bestaande huldestoet voor het Heilig Bloed. Een openingsgroep met tamboers en vendeliers, de bijbelse groep met onder meer Adam en Eva en Kaïn en Abel, een liturgische groep die door de symbolen hulde brengt aan het Heilig Sacrament, de historische groep, waarin het gebeuren rond Eligius van den Aker wordt verbeeld en de Maria-groep, waarin het aangeklede Lievevrouwenbeeld uit de kerk, oorspronkelijk afkomstig van het Hofje van Magdalena van der Stappen, wordt meegedragen. In deze processie wordt ook het schrijn met de corporale plechtig meegedragen. Een stoet vol zon en luister die gevolgd wordt de eerbiedwaardige Sacramentsprocessie, waarin plaats is voor geestelijkheid, burgerlijke autoriteiten, muziekkorpsen en gilden.

Met groot enthousiasme hebben vele vrijwilligers aan de voorbereidingen gewerkt. Voor de eerste keer moesten meer dan 180 nieuwe kostuums worden gemaakt. Hiervoor meldden zich 175 dames. Kapelaan Damen trok er zelf voor op uit om de benodigde stoffen van de gewenste kleur en kwaliteit in te kopen. De benodigde geldmiddelen van 10.000 gulden werden in korte tijd bijeengebracht dank zij de vrijgevigheid van de Boxtelaren. De pers was vol lof over de vernieuwde processie. Van begin af aan heeft de processie zich gekenmerkt door een stichtende houding en toewijding van de deelnemers. Na 1949 werd de processie regelmatig uitgebreid. In 1951 werd de groep Verspieders met Jozuë en Kaleb toegevoegd en in 1953 werd de grote groep van de predikende profeten en apostelen aan de processie toegevoegd. In 1963 werd een nieuwe opzet gemaakt van de historische groep. Lucas van Hoek bleef als ontwerper zijn medewerking aan de processie verlenen. Voor de laatst toegevoegde groepen te weten de Gildebroederkens en de herauten werden de kostuums ontworpen door Annemie Dorenbosch. Rond het Heilig Sacrament liepen ook een of meer gilden mee. Eerst uit Esch, later uit Gemonde en thans het gilde Sint Barbara en Sint Joris uit Boxtel.